صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
اخبار و گزارشاتExpand اخبار و گزارشات
نشرات و لینکهای مفید Expand نشرات و لینکهای مفید
تشکیلات ولسی جرگهExpand تشکیلات ولسی جرگه
سوانحExpand سوانح
طرزالعمل های داخلی Expand طرزالعمل های داخلی
امروز سه شنبه ۶ حمل ۱۳۹۸

۷ عقرب  ۱۳۹۶

جلسه کمیسیون خاص واردات مواد نفتی، به ریاست منشی ولسی جرگه تدویر یافت

دراین جلسه که با حضور روئسا ونماینده گان کمیسیون های دایمی ولسی جرگه ومعین وزارت امور داخله، وبرخی از نماینده گان شرکت های وارد کننده مواد نفتی تدیریافته بود، واردات مواد نفتی از سال های 1390 الی 1394 که با ستفاده از معافیت مالیاتی وارد شده است مورد بحث قرار گرفت.

رئیس کمیسیون در ابتدای جلسه گفت، اسناد واوراق شرکت های وارد کننده مواد نفتی اعم از شرکت های داخلی وخارجی در اختیار کمیسیون ها قرار گرفته است و اعضای کمیسیون ها با مطالعه دقیق این اسناد نظریات شانرا در مورد ارائه بدارند.

بعداً اعضای جلسه هرکدام به نوبۀ خود دیدگاه ها ونظریات شانرا پیرامون موضوع مطرح نموده گفتند، از سال 1390 الی 1394 70 درصد از مواد نفتی مستفید شده از معافیت مالیاتی از سوی کمپنی های خارجی وارد شده است.

این نماینده گان می گویند، چهار تا پنج کمپنی خارجی که خلاف قانون جواز نامه های شانرا بجای اخذ جواز از وزارت تجارت وصنایع از ادارۀ آیسا بدست آورده وملیارد ها لیتر تیل را به کشور وارد کرده اند، که این خود عملکرد خلاف قانون شمرده می شود.

در این جلسه اخذپول های غیرقانونی از کاروان های مواد نفتی ازسوی اشخاص وافراد زورمند در بعضی از ولایت ها قابل نگرانی دانسته شده گفته شد، هرگاه مسوولان کاروان ها وتانکر های تیل از دادن پول صرف نظر کنند تیل تانکر های آنان در تانک های شخصی تخلیه می گردد.

هم چنان اعضای حاضر درجلسه گفتند، که در وارد کردن تیل های هنگفت با استفاده از معافیت مالیاتی، اداره آیسا، اداره ملی نورم واستندرد، ریاست مواد وگاز مایع و وزارت مالیه نیز مسوول هستند وباید پاسخگو باشند.

برخی از اعضای جلسه به این باور استند که هرگاه تخطی قانونی صورت گرفته است، در مدت چهار سال نهاد های مسوول چگونه متوجه نشده وجلو آنرا نگرفته اند، وهم چنان ادامه این روند وعدم رسیده گی به آن تاراج عواید ملی را در پی دارد.

در پایان جلسه، عبدالقادر زازی وطندوست، رئیس جلسه خاص واردات مواد نفتی، ومنشی ولسی جرگه گفت، به تمام شرکت های که اسناد شان به ولسی جرگه رسیده ودر سال 1390 الی 1394 مواد نفتی وارد می کردند، نامه های رسمی فرستاده شود تا در جلسۀ هفتۀ آینده این کمیسیون که به روز یکشنبه تدویر می گردد حضور به هم رسانند، در صورت عدم حضور در جلسه کمیسیون به نهاد های عدلی وقضایی معرفی خواهند شد،هم چنان در پیوند به موضوع از مسوولان اداره آیسا، ریاست مواد نفتی گاز مایع، اداره ملی نورم واستند و وزارت مالیه دعوت بعمل آید تا به سوالات وکلا پاسخ ارائه نمایند.