صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
اخبار و گزارشاتExpand اخبار و گزارشات
نشرات و لینکهای مفید Expand نشرات و لینکهای مفید
تشکیلات ولسی جرگهExpand تشکیلات ولسی جرگه
سوانحExpand سوانح
طرزالعمل های داخلی Expand طرزالعمل های داخلی
امروز دو شنبه ۷ جوزا ۱۳۹۷

اعلان داوطلبی

شماره: NA/NCB/19/G

ریاست عمومی دارالانشای ولسی جرګه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی تجهیزات ICT و الکترونیکی اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوطه را در حافظه یا فلش دیسک و یا از ویب سایت های www.parliament.af و www.npa.gov.af بدست اورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت (10) قبل از ظهر روز بیست و یکم بعد از نشر اعلان به آمریت تهیه و تدارکات واقع سرک دارالامان، مقابل شفاخانه کیور، الحاقیه شورای ملی ارائه نمایند. افرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمیباشد.

تضمین آفر  بصورت پول نقد مبلغ (%5)  بوده روز و تاریخ آفرگشایی بعد از نشر اعلان در شرطنامه معیاری تحریر و جلسه در دفتر مدیریت قراردادها تدویر میگردد.

تاریخ نشر اعلان: 16/1/1396