صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
اخبار و گزارشاتExpand اخبار و گزارشات
نشرات و لینکهای مفید Expand نشرات و لینکهای مفید
تشکیلات ولسی جرگهExpand تشکیلات ولسی جرگه
سوانحExpand سوانح
طرزالعمل های داخلی Expand طرزالعمل های داخلی
امروز جمعه ۴ جوزا ۱۳۹۷

۲۳ حوت ۱۳۹۵

ولسی جرگه اوضاع امنیتی کشور بخصوص چگونگی وقوع حادثه شفاخانه سردارمحمد داود خان را مورد بحث قرارداد.

جلسه عمومی امروز ولسی جرگه به ریاست عبدالروف ابرهیمی برگزار گردید.

دراین جلسه وکلا روی اوضاع امنیتی کشوربخصوص روی چگونگی  حادثه المناک شفاخانه چهارصد بستر سردارمحمد داود بحث های همه جانبه نمودند.

اعضای جلسه کم کاری نیروهای کشفی و استخباراتی ونبود امنیت را  در کشورانتقاد کرده، سکتورامنیتی را به کوتاهی و بی تفاوتی درراستا تامین امنیت وحفظ جان ومال مردم متهم ساختند.

همچنان وکلا نگرانی شانرا ازاوضاع پیچیده درکشور،سیاسی شدن نیروهای امنیتی ،ایجاد دهشت ازسوی کشورهای همسایه و  وجود دستگاه پنجم درداخل حکومت ابرازداشته این عمل تروریستان داخلی را خیانت دربرابر مردم بی دفاع کشور دانسته، از حکومت خواستند تا این افراد دهشت افگن را شناسایی کرده و به پنجه قانون بسپارند.

به همین ترتیب وکلا خاطرنشان ساختند که جوامع بین الملل  بخصوص امریکابا وجود تعهداتش دراوردن صلح در افغانستان سکوت اختیار نموده ، حکومت باید درپیمان امنیتی با این کشور تجدید نظر نمایند.

سپس اعضای ولسی جرگه ضمن محکوم کردن حمله انتحاری در شفاخانه چهارصد بستر سردارمحمد داود خان برای مجروحین این حادثه المناک شفای عاجل و برای خانواده های شان صبرجمیل از دربار ایزد منان استدعا کردند.

سپس اقای عبدالروف ابراهیمی جان بازی نیروهای امنیتی راکه در دفاع از وطن و نوامیس ملی سینه های شانرا سپر ساخته مورد تقدیرقرارداده ،بیان داشت که ان عده از نظامیان که  درسنگر مقدس مجروح شده اند  وبرای تداوی دراین شفاخانه امده برای  حکومت  مایه شرم است که باوجود حضورداشت حامیان بین الملی  دراین راستا کوتاه امده اند.

دراین جلسه شماری از وکلا کارکرد کمیسیون های خاص را درقبال حوادث نظامی نارکارا دانسته ،تاکید داشتند تا مسولین امنیتی بخاطرپاسخ دهی  درمورد حادثه شفاخانه  نظامی چهارصد بستر استیضاح وبه مجلس فرا خوانده شوند اما شماری دیگری از وکلا خواستار توظیف هیتی از جانب ولسی جرگه بخاطر روشن شدن موضوع شدند.

سپس عبدالروف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه ضمن تشکری از وکلا بخاطرحضورپررنگ شان درجلسه مهم امنیتی  استیضاح را یکی از صلاحیت های اساسی مجلس دانسته از وکلا خواست تا بخاطراستیضاح سکتورامنیتی برپای فورم استیضاح امضانمایند تا باشد که 20فیصد رای اعضای کل را بدست اورده و ارگانهای امنیتی را به مجلس استیضاح نمایند .

درنتیجه امضای وکلا که تاکید براستیضاح داشتند نتوانست 20فیصد ارا مجلس را بدست اورده و سکتورامنیتی به مجلس فرخوانند.

درقسمت دیگر جلسه رئیس ولسی جرگه حمایت این مجلس را ازموضعگیری کانگرس امریکا  درقبال پاکستان طی یک قطعنامه  اعلام کرده از سازمان ملل وشورای امنیت خواست در زمینه توجه جدی مبذول بدارند.

همچنان درجلسه وکلا ضمن تقدیرازهموطنان اهل هند وسک ما بخاطربرگزارنکردن جشن هولی به عنوان غم شریکی با خانواده های حادثات اخیر ،روز24حوت قیام مردم هرات را در برابرحکومت خلقی و پرچمی تبریک وتهنیت عرض کردند.

گزارشگر فرشته فرملی