صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
اخبار و گزارشاتExpand اخبار و گزارشات
نشرات و لینکهای مفید Expand نشرات و لینکهای مفید
تشکیلات ولسی جرگهExpand تشکیلات ولسی جرگه
سوانحExpand سوانح
طرزالعمل های داخلی Expand طرزالعمل های داخلی
امروز دو شنبه ۷ جوزا ۱۳۹۷

اعلان قرارداد شماره: NA/NCB/02/G

ریاست عمومی دارالانشای ولسی جرگه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه دواطلبی تعداد تعداد (46) قلم البسه باب اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوطه را در حافظه یا فلش دیسک و یا از ویب سایت های www.parliament.af و www.npa.gov.af بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و مطابق قانون و طرزاالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت (10) قبل از ظهر روز بیست و یکم بعد از نشر اعلان به آمریت تهیه و تدارکات واقع سرک دارالامان، مقابل شفاخانه کیور، الحاقیه شورای ملی ارائه نمایند، آفرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمیباشد.

تضمین آفر بصورت پول نقد مبلغ (%5) بوده روز و تاریخ آفر گشائی بعد از نشر اعلان در شرطنامه معیاری تحریر و جلسه در دفتر مدیریت قرادادها تدویر میگردد.

تاریخ نشر: 2/12/1395