صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
اخبار و گزارشاتExpand اخبار و گزارشات
نشرات و لینکهای مفید Expand نشرات و لینکهای مفید
تشکیلات ولسی جرگهExpand تشکیلات ولسی جرگه
سوانحExpand سوانح
طرزالعمل های داخلی Expand طرزالعمل های داخلی
امروز دو شنبه ۲۸ جوزا ۱۳۹۷

۱۹ میزان ۱۳۹۵

کمیسیون های ولسی جرگه تشکیل جلسه نموده،موضوعات مختلف را به بحث گرفتند.

کمیسیون منابع طبیعی

جلسه هیئت مختلط مجلسین شورای ملی مطابق به ماده صدم قانون اساسی به ترکیب پنج پنج  نفر از هردو مجلس روی موارد اختلافی در طرح قانون انرژی هستوی امروز به ریاست نجیبه حسینی نایب منشی مشرانوجرگه و معاونیت عبدالله رامین رئیس کمیسیون منابع طبیعی و محیط زیست ولسی جرگه تدویر گردید.

در جلسه روی موارد اختلافی که در ماده ششم , هشتم , نهم و ماده پنجاه و ششم طرح قانون مذکور وجود داشت بحث و تبادل نظر صورت گرفت و هریک از اعضای اشتراک کننده نظریات و دیدگاه های خویش را در زمینه بیان نمودند که در نتیجه روی همه موارد اختلافی توافق نظر صورت گرفت و فیصله به عمل امد که هرچه عاجل طرح مذکور عرض توشیح جانب حکومت ارسال گردد و جلسه با دعاییه خاتمه یافت.

جلسه مختلط

جلسه ی هیئت مختلط مجلسین شورای ملی مطابق به ماده صدم قانون اساسی به ترکیب سه سه نفر از هردو مجلس روی موارد اختلافی در طرح قانون اهدای ملکیت های دولتی امروز دوشنبه به ریاست عبیدالله رامین رئیس کمیسیون منابع طبیعی و محیط زیست ولسی جرگه و معاونیت نجیبه حسینی نایب منشی مشرانو جرگه تدویر یافت.

در جلسه روی موارد اختلافی که در ماده چهارم و پنجم طرح قانون مذکور وجود داشت بحث و تبادل نظر صورت گرفت و هریک از اعضای اشتراک کننده نظریات و دیدگاه های خویش را در زمینه بیان کردند که در نتیجه تعدیل مشرانو جرگه مورد تایید قرار گفت و فیصله به عمل امد که هرچه عاجل طرح مذکور عرض توشیح جانب حکومت ارسال گردد.

جلسه هیئت مختلط مجلسین شورای ملی پیرامون طرح قانون حمایت از مستهلک به ترکیب سه سه نفر اعضای هردو مجلس به ریاست محمد هاشم معاون کمیسیون اقتصاد ملی ولسی جرگه و معاونیت صالحه مهرزاد عضو کمیسیون اقتصاد ملی مشرانو جرگه تدویر یافت.

اعضای هیئت مختلط مجلسین شورای ملی روی نقاط اختلافی در ماده یازدهم , سیزدهم و ماده بیست و هشتم بحث و تبادل نظر نموده و با در نظر داشت نظریات اعضای جلسه پیرامون ان توافق صورت گرفته  در نتیجه طرح قانون متذکره بداخل 4 فصل و پنجاه ماده تصویب گردید.