صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
اخبار و گزارشاتExpand اخبار و گزارشات
نشرات و لینکهای مفید Expand نشرات و لینکهای مفید
تشکیلات ولسی جرگهExpand تشکیلات ولسی جرگه
سوانحExpand سوانح
طرزالعمل های داخلی Expand طرزالعمل های داخلی
امروز دو شنبه ۲۸ جوزا ۱۳۹۷

۲۶ جوزا ۱۳۹۵

گزارش خبري کمیسیون امور بین المللی ولسی جرګه

هيئت نظارتي کمیسیون امور بین المللی ولسی جر ګه تحت ریاست جغفر مهدوی معاون کمیسیون امروز چهار شنبه ۲۶ /۰۳/۱۳۹۵ د دیدار نظارتي خویش از وزارت امور خارجه در نخست با معین مالي و اداري وزارت امور خارجه ملاقات نمودند و روی موضوع نظارت با هم صحبت نمودند ، معین وزارت  با هئیت نظارتي کمیسیون روی موضوعات مختلف صحبت نمود و به ایشان وعده سپرد که با هئیت همکار بود و به بخش های مربوطه هدایت نمود تا با تیم نظارتي کمیسیون همکاري نمود اسناد مورد نیاز هئیت را به دسترس شان قرار دهند

در بخش دوم هېیت از ریاست منابع بشری بازدید نموده و با رئیس ان ریاست د رابطه به مقرری های که در سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ در بخش کارمندان داخل وزارت و همچنان در بخش ډیپلوماټان صورت ګرفته صحبت نمودند . رئیس منابع بشري در ضمینه با هئیت معلومات مفصل ارائه نمود.

در اخیر هئیت از ریاست تشریفات بازدید نموده و بامعاون ان ریاست روی نحو توذیع پاسپورت های سیاسي صحبت نمودند ، معاون ریاست مذکور در زمینه برای هئیت معلومات ارایه نمود .

در نتیجه بعد از دیدار و ملاقات ها تصمیم هېئت نظارتي با آن شد تا ریاست محترم منابع بشري جدول مکمل آن تعداد کارمندان که در داخل وزارت و همچنان جدول دیپلوماتان که در خارج از کشور در سفارت خانه ها و قونسلګري ها طی سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵  تعین بست شده اند ، و همچنان ریاست محترم تشریفات لست ان تعداد افراد و اشخاصیکه که طی سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ پاسپورت های سیاسي اخد نمودند به روز یکشنبه به دسترس هئیت نظارتی کمیسیون امور بین المللی جهت نظارت دقیق قرار دهند .