صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
اخبار و گزارشاتExpand اخبار و گزارشات
نشرات و لینکهای مفید Expand نشرات و لینکهای مفید
تشکیلات ولسی جرگهExpand تشکیلات ولسی جرگه
سوانحExpand سوانح
طرزالعمل های داخلی Expand طرزالعمل های داخلی
امروز چهارشنبه ۴ اسد ۱۳۹۶

 

نتایچ

 

آرای باطل

 

آرای سفید

 

آرای تائید

 

1+50

 

 

نصاب مجلس

 

 

پست مورد نظر

 

نوبت

دوره

 

 

اسم کاندید

 

 

شماره

 

23

8

99

111

 

نیابت  اول

دوره اول

محترم میرویس یاسینی

1

 

90

//

دوره اول

محترم حاجی عبدالظاهر قدیر

2

 

11

17

27

111

 

نایت دوم

دوره اول

محترم احمد شاه رمضان

3

 

35

 

//

دوره اول

محترم اسدالله سعادتی

4

 

61

 

//

دوره اول

محترم امان الله پیمان

5

 

70

 

//

دوره اول

محترم نعمت الله غفاری

6

 

14

26

101

111

 

منشی

دوره اول

محترم عبدالستار خواصی

7

 

80

 

//

دوره اول

محترم عبدالقادر قلاتوال

8

 

 

 

81

111

 

نایت منشی

دوره اول

محترم فرهاد عظیمی

9

 

 

 

65

 

//

دوره اول

محترم نیلوفر ابراهیمی

10

 

 

 

35

 

//

دوره اول

محترم جنرال نظیفه ذکی

11

 

نتایچ

 

آرای باطل

 

آرای سفید

 

آرای تائید

 

1+50

 

 

نصاب مجلس

 

 

پست مورد نظر

 

نوبت دوم

دوره اول

 

 

اسم کاندید

 

 

شماره

 

17

29

24

110

219

نایب اول

//

محترم عبدالرحیم ایوبی

1

 

62

//

//

محترم داکتر عبیدالله کلیمزی

2

 

 

 

 

87

//

//

محترم عبدالحفیظ منصور

3

 

19

50

21

110

219

نایب دوم

نوبت دوم

دوره اول

 

محترم شکیلا هاشمی

4

 

25

//

//

محترم عبدالرحمان شهیدانی

5

 

44

//

//

محترم محمد عارف رحمانی

6

 

60

//

//

محترم ناهید فرید

7

 

16

40

56

110

219

منشی

نوبت دوم

دوره اول

 

محترم شایسته باز ناصری

8

 

107

//

//

محترم محمد داود کلکانی

9

 

12

50

47

110

219

نایب منشی

نوبت دوم

دوره اول

 

محترم شکیبا هاشمی

10

 

115

//

//

محترم عرفان الله عرفان

11

 

نتایچ

 

آرای باطل

 

آرای سفید

 

آرای تائید

 

1+50

 

 

نصاب مجلس

 

 

پست مورد نظر

 

نوبت سوم

دوره اول

 

 

اسم کاندید

 

 

شماره

 

10

37

38

107

213

نیابت اول

نوبت سوم

دوره اول

 

محترم خالد پشتون

1

 

34

//

//

محترم سیما جوینده

2

 

37

//

//

محترم محمد اکبر استانکزی

3

 

57

//

//

محترم وژمه ساپی

4

 

9

15

37

107

213

نیابت دوم

نوبت سوم

دوره اول

 

محترم گل پادشاه مجیدی

5

 

108

//

//

محترم محمد صالح سلجوقی

6

 

41

//

//

محترم عارف شاه جهان

7

 

13

31

40

107

213

منشی