صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
اخبار و گزارشاتExpand اخبار و گزارشات
نشرات و لینکهای مفید Expand نشرات و لینکهای مفید
تشکیلات ولسی جرگهExpand تشکیلات ولسی جرگه
سوانحExpand سوانح
طرزالعمل های داخلی Expand طرزالعمل های داخلی
امروز دو شنبه ۲۸ اسد ۱۳۹۸
   habibeh-sadat.jpg  
 حبیبه سادات نام وتخلص:
فوق بکلوریا تحصیلات :
هلمند حوزۀ انتخاباتی:
عضو وظیفه:
0700900887 شمارۀ تماس:
متاهل حالت مدنی :
مواصلات،مخابرات،امورانکشاف شهری،تهیه مسکن، تهیه آب وبرق وامورشاروالی ها کمیسیون:
1- دغیررسمی شوونی 2 کتابونه لارشونه 3- نصاب تعلیمی 1- 4 تولگی پوری 4- دشوونکی دتریننگ کتاب. تألیفات :  
sadathabiba@yahoo.com ایمیل آدرس :  
  آدرس اینترنتی :  
تلویزیون ، مطالعه ، امورمنزل ، کمک دردروس اطفال علایق وسرگرمی: 

حبیبه سادات فرزند سید سلیمان شاه متولد سال 1345ولسوالی لشکرگاه ولایت هلمند، سکونت اصلی ولسوالی لشکرگاه ولایت هلمند، سکونت فعلی شهرکابل.

زندگی شخصی :  
1- مدت هفت سال معلم درلیسه ذکور 2- مدت دوسال درUNO به حیث ترینر 3- مدت دوسال درUNHCR  به حیث معاون سروی  4- مدت 15 سال درSave  the children  به حیث تهیه کنند ه پروگرام های تعلیمی برای مهاجرا ن افغا ن وهمچنان دربخش های مختلف این موسسه ایفای وظیفه نمودم.  تجربه کاري :