صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
اخبار و گزارشاتExpand اخبار و گزارشات
نشرات و لینکهای مفید Expand نشرات و لینکهای مفید
تشکیلات ولسی جرگهExpand تشکیلات ولسی جرگه
سوانحExpand سوانح
طرزالعمل های داخلی Expand طرزالعمل های داخلی
امروز دو شنبه ۲۸ اسد ۱۳۹۸
   najla-dehqannejat.mm.jpg  
نجلا یوسفی دهقان نژاد   نام وتخلص:
لیسانس حقوق وعلوم سیاسی تحصیلات :
هرات حوزۀ انتخاباتی:
عضو وظیفه:
0778812559 شمارۀ تماس:
متاهل حالت مدنی :
مواصلات،مخابرات،امورانکشاف شهری،تهیه مسکن، تهیه آب وبرق وامورشاروالی ها کمیسیون:
  تألیفات :  
  ایمیل آدرس :  
  آدرس اینترنتی :  
مطالعه ، بازی شطرنج، همکاری بابچه ها دردروس ومشق شان علایق وسرگرمی: 

نجلا یوسفی دهقان نژاد فرزند مرحوم سرداررحمت الله متولد سال 1339 شهرنو کابل ، سکونت اصلی ناحیه پنجم  ولایت هرا ت ، سکونت فعلی شهرکابل.

زندگی شخصی :  
 1- معلم درمکاتب  2- مسئول دومدرسه درتربت جام ایران  3- سوپروایزردرمؤسسه CHA  4- کارمند مؤسسه هپیتات 5- مسئول تنظیم و دعوت شورای زنان 6- متصدی برنامه زن و جامعه درتلویزیون هرات 7- عضو حل منازعات خانواده گی درشورای زنان. تجربه کاري :