صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
اخبار و گزارشاتExpand اخبار و گزارشات
نشرات و لینکهای مفید Expand نشرات و لینکهای مفید
تشکیلات ولسی جرگهExpand تشکیلات ولسی جرگه
سوانحExpand سوانح
طرزالعمل های داخلی Expand طرزالعمل های داخلی
امروز دو شنبه ۴ سنبله ۱۳۹۸
    khalilo-allah-shahidzadeh.jpg
   
خلیل الله شهیدزاده :نام و تخلص
فوق بکلوریا، مدرسۀ دینی : تحصیلات
هرات : حوزۀ انتخاباتی
نائب :وظیفه
۰۷۹۹۱۰۱۳۶۴ : تلفن
متأهل : حالت مدنی
اموردینی وفرهنگی، معارف وتحصیلات عالی : کمیسیون
چندین مقاله درارتباط به مسائل دینی وتربیتی . : تألیفات
khshahidzadah@yahoo.com : E-mail

: web site
مطالعه ، سخنرانی، کارهای خیریه، اسپ سواری وفوتبال. :علایق وسرگرمی

خلیل الله شهیدزاده فرزند حاجی حبیب الله، متولد سال ۱۳۴۶هـ ش درولایت هرات، سکونت اصلی ولسوالی اوبه ولایت هرات وسکونت فعلی شهرکابل.

: زنده گی شخصی

 مؤسس ومسئول مدرسۀ گذره علیای ولسوالی اوبه ولایت هرات درزمان جهاد مقدس وهمکارفرهنگی جهاد(۱۳۶۸)، کارمند ادارۀ امربعمروف ونهی ازمنکر درولایت هرات(1371الی1374)، مؤسس ومدیرمسئول مدرسۀ شهدای ۲۴حوت هرات درفرحزاد تهران برای فرزندان مهاجرین مقیم کشورایران( ۱۳۷۴الی ۱۳۸۳)، مدیرمسئول مجمع فرهنگی مهاجرین در بخش های آموزش دینی، دارالایتام وبخش ورزشی مهاجرین، عضوارشد جامعۀ افغان همکار یوناما برای تصویب قانون اساسی درتهران، عضو کمیسیون ساحوی انتخابات ریاست جمهوری و مسئول حوزه تهران برای مهاجرین افغان(۱۳۸۳)، ازسال ۱۳۸۳ عضومسؤسسین ومسئول ارتباطات بنیاد خیریه انفاق ونوع دوستی پیرهرات، مسئول شورای کوپراتیف های زراعتی ومالداری درولایت هرات، عضو انجمن حافظان وقاریان قرانکریم، عضو انجمن ادبی عرفانی پیرهرات، عضو بخش آموزشی فرهنگی بنیاد شهید احمدشاه مسعود، عضویت دربرنامه حقوق دیموکراسی درحقوق بشر هرات، چهارسال رئیس شورای انکشافی ولسوالی اوبه ولایت هرات، چهارسال رئیس شورای صلح درولسوالی اوبه ولایت هرات، کارمند ساحوی (DFC) درانتخابات ریاست جمهوری وشورای ولایتی سال ۱۳۸۸درولایت هرات، هفده سال مدیرومعلم افتخاری برای فرزندان افغان درخارج وداخل کشور،دریافت تقدیرنامه ازمقام عالی ریاست جمهوری ، یوناما وچندین نهاد دیگرداخلی وخارجی .

: تجربۀ کاری