صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
اخبار و گزارشاتExpand اخبار و گزارشات
نشرات و لینکهای مفید Expand نشرات و لینکهای مفید
تشکیلات ولسی جرگهExpand تشکیلات ولسی جرگه
سوانحExpand سوانح
طرزالعمل های داخلی Expand طرزالعمل های داخلی
امروز دو شنبه ۲۸ اسد ۱۳۹۸
   lalma-hekmi.JPG    
لیلماه ولی حکمی :نام و تخلص
لیسانس تاریخ وفلسفه : تحصیلات
ننگرهار : حوزۀ انتخاباتی
عضو :وظیفه
0799338626 : تلفن
متأهل : حالت مدنی
مالی، بودجه، محاسبات عمومی واموربانک ها : کمیسیون

: تألیفات
hakimi_w@hotmail.com : E-mail

: web site
مطالعه :علایق وسرگرمی

 لیلماه ولی حکمی فرزند محمد قاسم، متولد ولسوالی سرخرود ولایت ننگرهار،سکونت اصلی ولایت ننگرهار، سکونت فعلی شهرکابل

: زنده گی شخصی
عضو ولسی جرگه، مدیرلیسه عالی الفتح، سرمعلم درلیسه ابوالقاسم فردوسی، معلم درلیسه ابوالقاسم فردوسی. : تجربۀ کاری