صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
اخبار و گزارشاتExpand اخبار و گزارشات
نشرات و لینکهای مفید Expand نشرات و لینکهای مفید
تشکیلات ولسی جرگهExpand تشکیلات ولسی جرگه
سوانحExpand سوانح
طرزالعمل های داخلی Expand طرزالعمل های داخلی
امروز دو شنبه ۲۸ اسد ۱۳۹۸
   sahebkhan.jpg    
صاحب خان :نام و تخلص
رشته باغداری وجنگلات : تحصیلات
لوگر : حوزۀ انتخاباتی
عضو :وظیفه
0799004428/0702060637 : تلفن
متاهل : حالت مدنی
مواصلات،مخابرات،امورانکشاف شهری،تهیه مسکن، تهیه آب وبرق وامورشاروالی ها : کمیسیون
Small Scale Bee Keeping ترجمه ازانگلیسی به پشتو : تألیفات
sahib_khan102@yahoo.com : E-mail

: web site
مطالعه :علایق وسرگرمی
صاحب خان فرزند حاجی محمدا جان، متولد سال 1335 هـ.ش  درولسوالی آزره ولایت لوگر، سکونت اصلی ولسوالی آزره ولایت لوگر، سکونت فعلی شهرکابل : زنده گی شخصی
1- 2010فلد منیجر لغمان/داکار، 2- 2003مسئول زراعت ولایت غزنی/داکار 3-2002 Agronomist Coordinator میدان وردگ/گردیز 4- 2000 مشاور زنبورداری در مؤسسه داکار در لغمان و غزنی، 5- Bee Keeping consultant for IRC for six Province، 6- 2001Bee Keeping Trainer  لغمان و غزنی، 7-Agriculture extension worker for IRC in six province1989  : تجربۀ کاری