صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
اخبار و گزارشاتExpand اخبار و گزارشات
نشرات و لینکهای مفید Expand نشرات و لینکهای مفید
تشکیلات ولسی جرگهExpand تشکیلات ولسی جرگه
سوانحExpand سوانح
طرزالعمل های داخلی Expand طرزالعمل های داخلی
امروز دو شنبه ۴ سنبله ۱۳۹۸
   mohammad-allem.jpg    
انجنیرمحمدعالم قرار :نام و تخلص
لیسانس ساینس : تحصیلات
ولایت لغمان : حوزۀ انتخاباتی
عضو :وظیفه
۰۷۹۹۳۵۰۷۷۸\۰۷۰۰۶۰۸۰۰۸ : تلفن
متأهل : حالت مدنی
امورداخلی (امنیت داخلی ،تحکیم سرحدات ، امنیت ملی ، ادارۀ محلی) : کمیسیون

: تألیفات

: E-mail

: web site

:علایق وسرگرمی
انجنیرمحمدعالم قرارفرزند ولی محمد، متولدسال ۱۳۳۸هـ ش در ولسوالی علینگار ولایت لغمان، سکونت اصلی ولسوالی علینگار ولایت لغمان، سکونت فعلی شهرکابل : زنده گی شخصی
 دردوران جهاد قوماندان عمومی حوزۀ خیبر، آمرعمومی حوزۀ خیبر ورئیس اقوام وقبایل ولایت لغمان : تجربۀ کاری