صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
اخبار و گزارشاتExpand اخبار و گزارشات
نشرات و لینکهای مفید Expand نشرات و لینکهای مفید
تشکیلات ولسی جرگهExpand تشکیلات ولسی جرگه
سوانحExpand سوانح
طرزالعمل های داخلی Expand طرزالعمل های داخلی
امروز چهارشنبه ۲۶ سرطان ۱۳۹۸
   saleh-mohammad-saleh.jpg    
الحاج صالح محمد صالح :نام و تخلص
بکلوریا : تحصیلات
کنر : حوزۀ انتخاباتی
نائب :وظیفه
0700641201/ 0777710066 : تلفن
متأهل : حالت مدنی
امورداخلی (امنیت داخلی ،تحکیم سرحدات ، امنیت ملی ، ادارۀ محلی) : کمیسیون

: تألیفات

: E-mail

: web site
ورزش های والیبال وکشتی آزاد :علایق وسرگرمی
الحاج صالح محمد صالح فرزند میرزامحمد، متولدسال 1346هـ.ش درولایت کنر، سکونت اصلی ولایت کنر، سکونت فعلی شهرکابل : زنده گی شخصی
اشتراک درصفوف جهاد ، مدیرترانسپورت ولایت کنر، رئیس کمیسیون امورداخلی ودفاعی مشرانوجرگه دردوره پانزدهم ، تجارت ، وکیل شورای ولایتی که ازآن طریق به مشرانوجرگه معرفی گردیدم . : تجربۀ کاری