صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
اخبار و گزارشاتExpand اخبار و گزارشات
نشرات و لینکهای مفید Expand نشرات و لینکهای مفید
تشکیلات ولسی جرگهExpand تشکیلات ولسی جرگه
سوانحExpand سوانح
طرزالعمل های داخلی Expand طرزالعمل های داخلی
امروز یک شنبه ۳ سرطان ۱۳۹۷
   m-mohammdnaem-lali-hamidzai.jpg    
محمدنعیم لالی حمیدزی :نام و تخلص
بکلوریا : تحصیلات
کندهار : حوزۀ انتخاباتی
عضو :وظیفه
0799499831/0700600005/0700319110 : تلفن
متأهل : حالت مدنی
امورداخلی (امنیت داخلی ،تحکیم سرحدات ، امنیت ملی ، ادارۀ محلی) : کمیسیون

: تألیفات
/face book.com,lalihamidzai/ mnaim.hamidzailali@gmail.com : E-mail

: web site
مطالعه ، فوتبال ، والیبال :علایق وسرگرمی
محمدنعیم لالی حمیدزی فرزند انارگل متولد سال 1976 قریۀ مرغی ولسوالی سپین بولدک ولایت کندهار، سکونت اصلی ولسوالی سپین بولدک ولایت کندهار، سکونت فعلی شهرکابل : زنده گی شخصی
قوماندان والی کندهارمحترم گل آقا شیرزی، مدیرمواد مخدرکندهار، رئیس ارکان سرحدات 404 زون ، وکیل ولسی جرگه : تجربۀ کاری