صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
اخبار و گزارشاتExpand اخبار و گزارشات
نشرات و لینکهای مفید Expand نشرات و لینکهای مفید
تشکیلات ولسی جرگهExpand تشکیلات ولسی جرگه
سوانحExpand سوانح
طرزالعمل های داخلی Expand طرزالعمل های داخلی
امروز دو شنبه ۲۸ اسد ۱۳۹۸
    moallem-jari.jpg
   
معلم چهاری
:نام و تخلص
بکلوریا : تحصیلات
کندز : حوزۀ انتخاباتی
عضو :وظیفه
0796407011 : تلفن
متاهل : حالت مدنی
مواصلات،مخابرات،امورانکشاف شهری،تهیه مسکن، تهیه آب وبرق وامورشاروالی ها : کمیسیون

: تألیفات

: E-mail

: web site

:علایق وسرگرمی
معلم چهاری فرزند محمدرحیم، متولد سال 1325 درقلعه زال ولایت کندز، سکونت اصلی ولایت کندز، سکونت فعلی شهرکابل . : زنده گی شخصی
 به حیث معلم متوسطه آقتپه(1351)،  به حیث آمرجهاد حزب اسلامی قلعه زال(1360)، رئیس تصدی شیرخان بندر(1371)، ولسوال قلعه زال(1380)، ولسوال علی آباد(1383)،  ولسوال چهاردهی(1385 الی 1387). : تجربۀ کاری