صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
اخبار و گزارشاتExpand اخبار و گزارشات
نشرات و لینکهای مفید Expand نشرات و لینکهای مفید
تشکیلات ولسی جرگهExpand تشکیلات ولسی جرگه
سوانحExpand سوانح
طرزالعمل های داخلی Expand طرزالعمل های داخلی
امروز یک شنبه ۳ سرطان ۱۳۹۷
   mohammad-farhad-sedighi.jpg    

:نام و تخلص
لیسان حقوق : تحصیلات
کابل : حوزۀ انتخاباتی

:وظیفه
0705146814 : تلفن
متأهل : حالت مدنی

مواصلات،مخابرات،امورانکشاف شهری،تهیه مسکن، تهیه آب وبرق وامورشاروالی ها

وظیفه: عضو

: کمیسیون

: تألیفات
Farhad_ sidiqi2003@yahoo.com : E-mail

: web site

:علایق وسرگرمی

حاجی محمدفرهاد صدیقی فرزند حاجی محمدرفیق صدیقی، متولد سال 1348هـ.ش درشهرچاریکارولایت پروان، سکونت اصلی شهرچاریکارولایت پروان، سکونت فعلی شهرکابل .

: زنده گی شخصی
مالی واداری ، دررشته تجارت ، اجتماع مردم ونماینده قبل ازانتخابات : تجربۀ کاری