صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
اخبار و گزارشاتExpand اخبار و گزارشات
نشرات و لینکهای مفید Expand نشرات و لینکهای مفید
تشکیلات ولسی جرگهExpand تشکیلات ولسی جرگه
سوانحExpand سوانح
طرزالعمل های داخلی Expand طرزالعمل های داخلی
امروز دو شنبه ۱ جوزا ۱۳۹۶
   jafar-mahdavi.jpg    

:نام و تخلص
دکترا دررشتۀ جامعه شناسی سیاسی . : تحصیلات
کابل : حوزۀ انتخاباتی
عضو :وظیفه
۰۷۹۴۰۳۳۳۴۰/ ۰۷۹۶۱۹۹۲۴۱ : تلفن
متأهل : حالت مدنی
روابط بین المللی : کمیسیون
جامعه شناسی سیاسی جنبش طالبان (زیرچاپ)، پیامدهای جهانی شدن در کشورهای جهان سوم، تحلیل فرایند دموکراسی در افغانستان و ده ها مقاله. : تألیفات
jmahdavi222@yahoo.com : E-mail

: web site

:علایق وسرگرمی

داکترجعفرمهدوی فرزند قربان، متولد سال ۱۳۵۷هـ ش در ولسوالی لعل وسرجنگل ولایت غور، سکونت اصلی ولسوالی لعل وسرجنگل ولایت غوروسکونت فعلی شهرکابل .

: زنده گی شخصی
مشاوروزیرکارواموراجتماعی (۱۳۸۵-۱۳۸۷)، متخصص ارشد وزارت معارف درامورحقوق بشر(۱۳۸۷)، تدریس برای استادان پوهنتون کابل ازطرف مرکزتحقیقات وپالیسی وابسته به پوهنتون کابل )بهار ۱۳۸۶(، صاحب امتیاز روزنامه سروش ملت، مؤسس، مشاورواستاد درمؤسسۀ تحصیلات عالی غرجستان، رئیس مؤسسۀ توسعۀ افغانستان (۱۳۸۰-۱۳۸۶) ، دبیرشورای سیاستگذاری فصلنامۀ پژوهش توسعه (۱۳۸۱-۱۳۸۶)،مدیر مسئول دوهفته نامه جهان معاصر (1382-1384)، منشی جرگه ملی مشورتی صلح(1389)،عضو کمیتۀ شش نفری برنامه ریزی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان دربین مهاجرین ایران (میزان ۱۳۸۳)، مردم کابل دردورۀ شانزدهم ولسی جرگه، دبیرکل حزب ملت افغانستان،. : تجربۀ کاری