صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
اخبار و گزارشاتExpand اخبار و گزارشات
نشرات و لینکهای مفید Expand نشرات و لینکهای مفید
تشکیلات ولسی جرگهExpand تشکیلات ولسی جرگه
سوانحExpand سوانح
طرزالعمل های داخلی Expand طرزالعمل های داخلی
امروز یک شنبه ۲۸ دلو ۱۳۹۷
merbatkhan-mankal.jpg

الحاج داکترمیربت خان منگل

زنده گی شخصی :

 الحاج داکترمیربت خان منگل فرزند الحاج گلات خان، متولد سال 1351هـ.ش درولسوالی موسی خیل ولایت خوست، سکونت اصلی ولسوالی موسی خیل ولایت خوست ، سکونت فعلی شهرکابل .

تحصیلات: رشته طب ، حقوق اداري و دیپلماسی

تجربۀ کاری :رئیس مخابرات خوست(1373-1375)،   وظیفه مقدس معلمی درمکاتب(1375-1378) ، رئیس کلینیک چهارده بستر موسی خیل(1382-1378) ، درانتخابات ریاست جمهوری سوپروایزر(1383)، سناتور انتخابی ولایت خوست، چهارونیم سال رئیس و معاون درکمیسیون های مختلف مشرانوجرگه(1384-1389 ) ، بزرگ قوم، نماینده منتخب ولایت خوست در ولسی جرگه (دورۀ شانزدهم شورای ملی)، رول عمده درمطبوعات، اشتراک درجلسات مختلف، تکلم به لسان های پشتو، دری، انگلیسی واردو. سفرهای رسمی: عربستان سعودی، دبی، ایران، پاکستان، هند، لندن، آمریکا، ترکیه، تایلند و جاپان، سفرهای غیررسیم: سه مرتبه عربستان سعود، چهار مرتبه دبی، سه مرتبه هندوستان و دومرتبه پاکستان.

تألیفات: دربخش طبابت، قصه کوتاه ولغات نامه انگلیسی.

حالت مدنی: متأهل

حوزۀ انتخاباتی: خوست

کمیسیون: مواصلات،مخابرات،امورانکشاف شهری،تهیه مسکن، تهیه آب وبرق وامورشاروالی ها

وظیفه: عضو

شمارۀ تماس: 0777775722/0773374340

ایمیل آدرس: Dr.mirbatmangal@yahoo.com

علایق وسرگرمی: مطالعه ،ورزش، تجارت و خدمت به هموطنان عزیز.