صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
اخبار و گزارشاتExpand اخبار و گزارشات
نشرات و لینکهای مفید Expand نشرات و لینکهای مفید
تشکیلات ولسی جرگهExpand تشکیلات ولسی جرگه
سوانحExpand سوانح
طرزالعمل های داخلی Expand طرزالعمل های داخلی
امروز پنج شنبه ۷ میزان ۱۴۰۱

الحاج میررحمن رحمانی

زنده گی شخصی:

  الحاج ميرالرحمن رحمانی فرزند حاجی قلندرخان، متولدسال 1341هـ.ش ولسوالی بگرام ولايت پروان ميباشد. آقاي رحمانی بعد از تکميل نمودن دوره لسيه در ولسوالی بگرام، وارد  پوهنتون نظامی گرديد و در سال 1982 موفقانه فارغ التحصيل گرديد. آقاي رحمانی متاهل بوده و يک پسر وچهار دختر دارد و سکونت فعلی شان شهرکابل ميباشد.

موصوف بعد از سقوط رژيم طالبان بحيث رئيس اتحاديه مردمی اهالی ولسوالی بگرام ولايت پروان انتخاب گرديد و بعداً در صفوف قوای مسلح افغانستان الی رتبه جنرالی مصدر خدمت گرديد. بعداً در سال 2008 بحيث رئيس اتاق تجارت ولايت پروان تقرر يافت و همزمان مشغول فعاليت های اقتصادی و تجارتی نيز بوده است.

آقای رحمانی در سال 2010 نامزد انتخابات مجلس نمايندگان گرديد و در نتيجه با کسب بلند ترين آراء منحيث نماينده خدمت گذار مردم شريف ولايت پروان انتخاب گرديد. آقای رحمانی در دوره وکالت خود سمت رياست کميسيون اقتصاد ملی را به عهده داشته و به مدت هشت سال بحيث رئيس اين کميسيون ايفای وظيفه نمود. آقای رحمانی در ماه دسمبر سال 2011  به نمايندگی از افغانستان در "کنفراس بن دوم افغانستان" در شهر بن کشور جرمنی اشتراک نمود.

آقای رحمانی در اواخر سال 2018 مجدداً خود را نامزد انتخابات دوره هفدهم مجلس نماينده گان نمود و با کسب بلندترين  آراء براي بار دوم عضويت مجلس نماينده گان از ولايت پروان را کسب نموده و بعداً خود را کانديد پست رياست مجلس نماينده گان نمود که در نتيجه با کسب 136 رای موافق بحيث رئيس دوره هفدهم تقنينی ولسی جرگه شورای ملی جمهوری اسلامی افغانستان انتخاب گرديد.

شماره تماس: 0796 780 780  0790 575757 /

ايميل آدرس : rahmani@parliament.af