صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
اخبار و گزارشاتExpand اخبار و گزارشات
نشرات و لینکهای مفید Expand نشرات و لینکهای مفید
تشکیلات ولسی جرگهExpand تشکیلات ولسی جرگه
سوانحExpand سوانح
طرزالعمل های داخلی Expand طرزالعمل های داخلی
امروز دو شنبه ۷ حمل ۱۳۹۶
    mohammad-farhad.jpg
   
محمدفرهاد عظیمی :نام و تخلص
تعلیمات ابتدایی ومتوسطه را درمکتب تجربوی محمدجان شهید ولیسۀ جامی تکمیل نموده ، لیسانس حقوق وعلوم سیاسی را درسال 1375 از پوهنتون بلخ به دست آورده است . : تحصیلات
بلخ : حوزۀ انتخاباتی

:وظیفه
0793444444 : تلفن
متاهل : حالت مدنی

: کمیسیون

: تألیفات

: E-mail

: web site

:علایق وسرگرمی

محمدفرهاد عظیمی فرزند محمدعظیم، متولد سال 1355 خورشیدی درشهرمزارشریف، سکونت اصلی ولایت بلخ وسکونت فعلی ایشان شهر کابل می باشد.

: زنده گی شخصی

درسال 1376 پناهندۀ سیاسی درهالند بود، درآنجا دررشتۀ برنامه سازی نرم افزار کمپیوتر، لسان ، اداره ومدیریت به تحصیل دوام دادو درسال 1385 ازطریق برنامۀ بازگشت متخصصین افغانی به وطن بازگشته شامل کدر علمی پوهنتون بلخ گردید. وی همزمان نمایندۀ مردم درشورای ولایتی بلخ ورئیس آن شورا بود ، دارندۀ آثار ومقالات علمی بوده وسفرهای علمی تخصصی به ایالات متحدۀ امریکا ، آسترالیا ، اتحادیۀ اروپا وکوریای جنوبی انجام داده است. ضمناً دربرنامۀ انستیتیوت تابستانی پوهنتون ایالت واشنگتن آموزش دیده است. محمد فرهاد عظیمی اکنون نمایندۀ مردم دردورۀ شانزدهم ونائب منشی ولسی جرگه می باشد.
: تجربۀ کاری