صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
اخبار و گزارشاتExpand اخبار و گزارشات
نشرات و لینکهای مفید Expand نشرات و لینکهای مفید
تشکیلات ولسی جرگهExpand تشکیلات ولسی جرگه
سوانحExpand سوانح
طرزالعمل های داخلی Expand طرزالعمل های داخلی
امروز سه شنبه ۲۹ اسد ۱۳۹۸
    vajmah-sapi.jpg
   
وژمه ساپی
:نام و تخلص
رشتۀ پولیس : تحصیلات
کنر
: حوزۀ انتخاباتی
عضو :وظیفه
0707942827 : تلفن

: حالت مدنی
کمیسیون امورداخلی (امنیت داخلی ،تحکیم سرحدات ، امنیت ملی ، ادارۀ محلی) : کمیسیون

: تألیفات
wagma.sapay@gmail.com : E-mail

: web site

:علایق وسرگرمی
وژمه ساپی فرزند پیرمحمد، متولد سال 1342هـ. ش درولسوالی څوکی ولایت کنر، سکونت اصلی څوکی ولایت کنر، سکونت فعلی شهرکابل. : زنده گی شخصی

افسرپولیس وزارت داخله ، دربخش انکشاف وحمایت ازحقوق زنان کمیسیون مستقل حقوق بشر، معاون بخش نظارت وبررسی ازتخطی هادر کمیسیون مستقل حقوق بشر وفعلا ً نمایندۀ مردم کنردرولسی جرگه .
: تجربۀ کاری