صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
اخبار و گزارشاتExpand اخبار و گزارشات
نشرات و لینکهای مفید Expand نشرات و لینکهای مفید
تشکیلات ولسی جرگهExpand تشکیلات ولسی جرگه
سوانحExpand سوانح
طرزالعمل های داخلی Expand طرزالعمل های داخلی
امروز یک شنبه ۳۰ سنبله ۱۳۹۹
   khaled-pashton.jpg    
خالد احمد پشتون :نام و تخلص
لیسانس تجارت واداره، کالفرنیای آمریکا : تحصیلات
کندهار : حوزۀ انتخاباتی
عضو :وظیفه
۰۷۸۶۳۰۰۰۰۶\۰۷۰۰۳۰۰۰۰۶ : تلفن
متأهل : حالت مدنی
اموردفاعی وتمامیت ارضی : کمیسیون

: تألیفات
Khalidpashtoon@yahoo.com : E-mail

: web site
سفر :علایق وسرگرمی

خالد احمد پشتون فرزند بشیراحمد پشتون، متولد سال ۱۹۵۹ م درولایت کندهار، سکونت اصلی ولایت کندهار، سکونت فعلی شهرکابل.

: زنده گی شخصی

معلم درمکتب تجربوی ولایت کندهار(1979 الی سال 1980)، کارمند دردستگاه ساختمانی افغانی درشعبه محاسبه(ازسال 1980الی 1981)، درسال 1985دربانک های کشورامریکا، بانک آف امریکاودیگربانک های آن کشوربصفت کارمند بانکداری، منیجردرکمپنی کلپک کمپیوتر(ازسال 1990 الی 1995)، بعد ازآن الی 2001 مصروف کارهای تجارتی شخصی درکشور امریکا، درسال 2001 به صفت رئیس ارتباط خارجه ونماینده گی سیاسی حوزه جنوب غرب درولایت کندهارو سخنگوی ومشاور سیاسی والی ولایت کندهار، درسال 2003 وکیل منتخب لویه جرگه قانون اساسی افغانستان، درسال 2005 به اساس آرای مردم بصفت وکیل ونماینده منتخب مردم ولایت کندهار درولسی جرگه دورپانزدهم، معاون درکمیسیون امورامنیت ملی ،  سرحدات ، ارگانهای محلی وامنیت داخلی وبعداً به صفت عضو مدت ، سفرهای رسمی ازطریق ولسی جرگه به کشورهای مختلف، وکیل ونماینده منتخب مردم ولایت کندهار درولسی جرگه دورشانزدهم و نائب اول ولسی جرگه.


: تجربۀ کاری