صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
اخبار و گزارشاتExpand اخبار و گزارشات
نشرات و لینکهای مفید Expand نشرات و لینکهای مفید
تشکیلات ولسی جرگهExpand تشکیلات ولسی جرگه
سوانحExpand سوانح
طرزالعمل های داخلی Expand طرزالعمل های داخلی
امروز سه شنبه ۳ حوت ۱۳۹۵

 

بیوگرافی نایب دوم  نعمت الله غفاری

 nematullah-ghafari.jpg

نعمت الله غفاری فرزند میر حسین متولد  اول حمل سال 1341  شهرلشکرگاه مرکزولایت هلمند ، تعلمیات دورۀ ابتدائیه ومتوسطه خویش را درشهرلشکرگاه به پایان رسانده ،درسال 1360 به علت اوضاع حاکم برافغانستان ، به خارج ازکشور(پاکستان وایران ) مجبوربه هجرت گردید.

درایام مهاجرت با همۀ دشواریها یش باسعی وتلاش به ادامۀ تحصیل دررشتۀ علوم ومعارف اسلامی پرداخته سرانجام درسال 1372 به سویۀ لیسانس از" مرکزجهانی علوم اسلامی "واقع درشهرقم ایران فراغت حاصل نمود.

بعدازتکمیل تحصیلات ، ازدیارهجرت به وطن بازگشته مصروف فعالیت های دینی ، فرهنگی واجتماعی درمرکزوولسوالی های ولایت هلمند گردید. درهمین راستا طی سال های 1372  الی 1384 به حیث امام جمعه درشهرلشکرگاه ، منشی شورای علما ء ورئیس شورای شیعیان ولایت هلمند ایفای وظیفه نموده است .

بخاطرفعالیتهای صادقانه وخستگی ناپذیرفرهنگی ، اجتماعی مورداعتمادمردم قرارگرفته درانتخابات پارلمانی سال 1384 از سوی مردم ولایت هلمند کاندیدای ولسی جرگه تعیین شده ، مؤفق گردید تادردورۀ پانزدهم ولسی جرگه به حیث وکیل مردم ولایت هلمند انتخاب شود.

همینطوردرانتخابات پارلمانی سال 1389 به مناسبت نمایندگی مؤفقانه ازمردم درولسی جرگه ( دورۀ گذشته ) مجددآ کاندید وبا اخذ بیشترین آراء دربین کاندیدان ولایت هلمند ، باردیگر مورداعتماد مردم شریف آن ولایت قرار گرفت ودرحال حاضر ( دردورۀ شانزدهم ) به حیث وکیل مردم ولایت هلمند درولسی مشغول خدمت به هموطنان عزیز می باشد.

ایشان درانتخابات هیئت اداری ولسی جرگه که درماه دلوسال 1390 برگزار شد ، باکسب اکثریت قریب به اتفاق آرای نمایندگان ولسی جرگه به عنوان عنوان نائب دوم انتخاب شده درکنار وظیفۀ خطیر نمایندگی ازمردم درجمع هیئت اداری ولسی جرگه نیز فعالانه درخدمتگزاری به مردم ونمایندگان ملت قرار دارند.

نعمت الله غفاری قبل از نمایندگی ازمردم درشورای ملی ، سال ها به تدریس اصول ، عقاید ، فقه وسایر علوم اسلامی ، همچنین ریاضی ، ادبیات دری وادبیات پشتواشتغال داشته ، بازبان های انگلیسی ، عربی وپروگرام های مختلف کمپیوتر آشنایی کافی دارد.