صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
اخبار و گزارشاتExpand اخبار و گزارشات
نشرات و لینکهای مفید Expand نشرات و لینکهای مفید
تشکیلات ولسی جرگهExpand تشکیلات ولسی جرگه
سوانحExpand سوانح
طرزالعمل های داخلی Expand طرزالعمل های داخلی
امروز سه شنبه ۲۹ اسد ۱۳۹۸

زنده گی نامه حاجی عبدالظاهر قدیر

abdozaher-qadiri.jpg 

 

حاجی عبدالظاهر قدیر فرزند حاجی عبدالقدیر خان است که پدر شهیدش درزمان حیات سمت  معاونیت  اول ریاست جمهوری،وزیر فواید عامه و والی ولایت  ننگرهار را به عهده داشته است.

عبدالظاهر قدیر در سال 1353 هجری شمسی دریک فامیل دین دار چشم به جهان گشوده است واز قوم جبارخیل که با قوم بزرگ احمد زی پیوند دارد،میباشد.

عبدالظاهرقدیر کودکی بیش نبود که با پدرش به اثر کودتای ثور درصف اول مهاجرین، وطن عزیزش را ترک گفت ودر پشاور درقریه جدید باره گیت مسکن گزین شد.اواز آوان کودکی به خدمت مجاهدین آغاز کرد،وظیفۀ دادن غذا وچای برای مجاهدین را به عهده گرفت.

حاجی عبدالظاهر قدیر، درشهر پشاور درمکتب قرطبه تحصیلات خود را دوام داد واز همین مکتب سند فراغت را بدست آورد.

شهید عبدالقدیر وی را جهت تحصیلات دینی به عربستان فرستاد ودر آنجا برعلاوۀ حفظ قرانکریم معلومات دینی را نیز بدست آورد.

زمانیکه حکومت نجیب الله سقوط کرد،همراه با فامیل خویش به جلال آباد برگشتند،حاجی عبدالظاهر قدیر مثل گذشته باز هم درخدمت به جهاد پرداخت.زمانیکه رژیم طالبان روی کار شد،فامیل وی برای بار دوم عازم مهاجرت گردیدند وبرخلاف نظام طالبان دست به اسلحه زده، به قیام مسلحانه آغاز نمود.

درمنطقۀ شینوار در یک جنگ سخت و به اثر نبود مهمات، منطقه بدست طالبان افتاد.سپس همراه با دوستانش نخست به جلال آباد، بعد به کابل وبعد درزندان کندهار درریاست استخبارات محبوس گردید. همراه وی درزندان محمد اسماعیل وزیر انرژی وآب فعلی هم وجود داشت.

حاجی عبدالظاهر قدیر، از زمان دربند بودنش بسیار خاطرات ناگوار دارد.حاجی عبدالظاهر قدیر میگوید: زمانیکه طرفداران  جهاد ومقاومت هرمنطقه را زیر تسلط خود می آوردند،از سوی طالبان مورد ضرب وشتم شدید قرار می گرفتم. و این از روزگار سخت زنده گی ام بوده است.وکسانی که مرا حبس نموده بودند،می گفتند که منطقه تصرف شده علت اش این است که پدرت با آنها است. بعد از بیست وهشت ماه سپری کردن در آن زندان خطرناک، به همکاری یک تن طالب بنام حکمت الله فرار کردیم.درزمان فرار موتر ما دریک مین برابر شد،موتر کاملا تخریب شده،محمد اسماعیل پایش شکست ومن زخمی گردیدم وبه کمک یک قومندان بلوچ به مرز ایران رسیدیم.

 

بسیار وقت را درایران سپری کردیم وبعدا به جبل السراج آمده بسیار وقت را در خواجه بهاوالدین سپری نمودیم وخط جهاد ومقاومت را تازه نگه داشتیم.

حاجی عبدالظاهر پس ازنزدیک شدن  حکومت طالبان به سرنگونی ، به شکل فاتحانه همراه دوستانش  از راه شینوار به جلال اباد رسید وپس از مدت کم مسئولیت قومندانی زون شرقی به وی سپرده شد.درسال 1385 هجری شمسی بیست وپنجم جدی در آن پست به شکل بسیار موفقانه وظیفه اش را به سربرد.یک سال را درمقابله با یورش ملیشه های پاکستانی سپری کرد وبه حالت سخت بیرق ها،پوسته ها وخیمه های نیروهای پاکستانی را از خاک کشور عقب راند.وی به شکل نمونه بیرق پاکستان را به قونسل پاکستان در جلال آباد سپرد.

حاجی عبدالظاهر قدیر، در جنگ گرم توره بوره هم به شکل یک قومندان قوی سهیم شده به شکل موفقانه پیروز گردید وزمانیکه در ولایت ننگرهار علیه مواد مخدر مبارزه اغاز یافت،به عنوان مسئول همین قطعه استخدام شد واز بازار غنی خیل چندین کیلو گرام مواد مخدر را جمع کرده،به مسئولین سپرد.زمانیکه سمت قومندانی سرحدی لوا را به عهده داشت،دریک روز مبارزه با مواد مخدر 53 کارخانه پودر را از منطقه شینواری به آتش کشید.

عبدالظاهر قدیر در جریان وظیفه اش بندر تورخم را طوری آباد کرد،که برای  هربیننده، محبت آبادی کشور را به دلش تازه خواهد ساخت.وی دروازۀ تورخم را به شکلی از بین برد که تا هنوز هم مشاهده میگرددو درزمان قومندانی اش حرکت های پوسته  طالبان را درنورستان وکنر به شکل مکمل سرکوب نمود،به دلیل همین سرکوبی وی  تا زمانی زیادی جرئت حمله را به کشور کرده نتوانستند.حاجی عبدالظاهر قدیر به این باور است که بدون همکاری مردم نگهداری کشور توسط عساکر کار مشکل است وهمان بود که با همکاری مردم حرکت های دشمنان را خنثی نمود.

زمانیکه موضوع پی آر آر مطرح شد، حاجی عبدالظاهر قدیر با تمام آماده گی اشتراک ورزید ودر امتحان به درجه عالی تورن جنرال کامیاب گردید.

همین طور زمانیکه از قومندانی زون شرق به زون شمال شرق انتخاب شد،با جبین باز فرمان حکومت را قبول کرده،وبه طرف تخار روان شد،درآنجا با مردم ارتباط نزدیک برقرار کرده، با همکاری مردم فابریکه هیروئین را دربدخشان وتخار خراب کرد ودست هایی که پشت پرده کار میکردند به هراس افتادند وهمان بود که دریک توطئه وسیع مجبور به ترک وظیفه گردید.

زمانیکه به ننگرهار برگشت،یک لحظه هم آرام نگرفت،با مردم همیشه ملاقات وارتباط برقرارکرد،با مشوره مردم برای کاروان صلح یک سازمان اجتماعی را ایجاد کرد که تعداد اشتراک کننده گان آن به صد ها تن می رسید.بالاخره درین سازمان درحدود صدهزار تن افراد سهیم گردیدند.

درزمان انتخابات ریاست جمهوری حامد کرزی،در حالی که اعتماد مردم را باخود داشت، مسئولیت ریئس  کمپاین حامد کرزی رئیس جمهور کنونی  را به عهده گرفت وبه برکت زحمات وی امروز حامد کرزی به قصر ریاست جمهوری رسیده است.

حاجی عبدالظاهر قدیربعد از آن در دور شانزدهم انتخابات پارلمانی خود را کاندید نمود وبه حیث عضو ولسی جرگه انتخاب گردید.با رسیدن به ولسی جرگه هم خاموش نمانده،گروپ پارلمانی به نام کاروان صلح را ایجاد نمود.در ضمن حمایت وسیع ایتلاف حمایت از قانون را بدست آورد.به برکت همین حمایت اتفاق واتحاد میان اقوام به وجود آمد.امروز وی در میان اقوام مختلف افغانستان نشست داشته،از دید مردم افغانستان یک شخص ملی به حساب می باشد.

سپس حاجی عبدالظاهر قدیر، به حیث رئیس ایئتلاف برگزیده شد.به همین ترتیب خود را برای نیابت اول ولسی جرگه کاندید نمود وبا اخذ 140 رای موافق به حیث نایب اول ولسی جرگه انتخاب گردید وامروز درین مقام در خدمت مردم قرار دارد.

حاجی عبدالظاهر قدیر در آن خانوادۀ شهیدی تولد گردید که برادرزاده شهید ملت، عبدالحق وفرزند شهید عبدالقدیر می باشد.

از مرگ هراس نداشته،با هر ظالم چشم به چشم می شود.همین طور شخص روشن فکر وعلم پرور است.در ولایت ننگرهار یک انستیتیوت ایجاد کرده است که هزاران دختر وپسر افغان مصروف کسب دانش هستند.درضمن به نام حاجی عبدالظاهر قدیر یک شفاخانه چشم ایجاد  شده است.همین طور به صدها کارهای خیریۀ دیگر نیز مصروف می باشد.