صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
اخبار و گزارشاتExpand اخبار و گزارشات
نشرات و لینکهای مفید Expand نشرات و لینکهای مفید
تشکیلات ولسی جرگهExpand تشکیلات ولسی جرگه
سوانحExpand سوانح
طرزالعمل های داخلی Expand طرزالعمل های داخلی
امروز دو شنبه ۱۳ سرطان ۱۴۰۱

۱۲ قوس ۱۳۹۹

ولسی جرگه برای سه تن از وزرای کابینه رآی اعتماد و برای دو تن از نامزدان به شمول نامزد رییس بانک مرکزی رآی رد داد.

12-Quws-Umomi-1.JPG

جلسه عمومی ولسی جرگه به ریاست محترم الحاج میررحمن رحمانی رییس ولسی جرگه برگزار گردید.

در نشست عمومی امروز ولسی جرگه، به اساس فیصله روز دوشنبه برای پنج تن نامزد وزرای کابینه و نامزد رییس بانک مرکزی صندوق رآی دهی گذاشته شد.

12-Quws-Umomi-2.JPG

در این پروسه ۲۴۲ رآی استفاده شده بود که پنجاه جمع یک (آرای مطلوب جرگه)   را ۱۲۲ رآی تشکیل میداد.

قابل یادآوریست که در پروسه رآی دهی محترم محمد علی کاظمی معین وزارت دولت در امور پارلمانی به حیث نماینده حکومت از جریان شمارش آرای نامزد وزراء نظارت میکرد.

12-Quws-Umomi-3.JPG

در نتیجه؛ محترم احمد جواد عثمانی نامزد وزیر وزارت صحت عامه با کسب ۱۴۵ رآی تآیید، ۳۸ رآی رد، ۴۷رآی باطل و ۱۲ رآی سفید منحیث وزیر وزارت صحت عامه برگزیده شود.

محترم محب الله صمیم نامزد وزیر وزارت سرحدات، اقوام و قبایل با گرفتن ۲۰۹ رآی تآیید، ۱۲رآی رد، ۱۶رآی باطل و ۵ رآی سفید به صفت وزیر سرحدات، اقوام و قبایل برگزیده شد.

12-Quws-Umomi-5.JPG

محترمه کریمه حامد فاریابی نامزد وزیر وزارت اقتصاد با دریافت ۱۳۶ رآی تآیید، ۳۹ رآی رد، ۴۷ رآی باطل و۲۰رآی سفید توانست به صفت وزیر وزارت اقتصاد انتخاب گردید.

12-Quws-Umomi-6.JPG

اما محترمه رنگینه حمیدی نامزد وزیر وزارت معارف با بدست آوردن ۱۱۴ رآی تآیید، ۵۸ رآی رد، ۵۴ رآی باطل و ۱۶رآی سفید، محترم اجمل احمدی نامزد رییس د افغانستان بانک با بدست آوردن ۷۲ رآی تآیید، ۷۴ رآی باطل، ۷۷ رآی رد و ۱۹ رآی سفید و محترم مجیب الرحمن کریمی نامزد وزیر وزارت احیا وانکشاف دهات با دریافت ۱۱۸ رآی تآیید، ۵۲ رآی رد، ۵۷ رآی باطل و۱۵ رآی سفید آرای مورد نظر (۵۰+۱) اعضای ولسی جرگه را بدست آورده نتوانستند؛ بناً آقای میررحمن رحمانی رییس ولسی جرگه از حکومت خواست تا هرچه زودتر افراد دیگر را را برای سمت های فوق که از سوی ولسی جرگه رآی تایید گرفته نتوانستند معرفی نماید.

12-Quws-Umomi-4.JPG

همچنان محترم میررحمن رحمانی برای آن تعداد از وزرای که از سوی خانه ملت رآی اعتماد دریافت نمودند آرزوی موفقیت نموده گفت: امیدوارم تا همه وزراء  وظایف شان رامنحیث خادمین ملت صادقانه و مدبرانه به انجام رسانند.

گزارشگران:سویتا روستایی و فرشته فرملی