صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
اخبار و گزارشاتExpand اخبار و گزارشات
نشرات و لینکهای مفید Expand نشرات و لینکهای مفید
تشکیلات ولسی جرگهExpand تشکیلات ولسی جرگه
سوانحExpand سوانح
طرزالعمل های داخلی Expand طرزالعمل های داخلی
امروز پنج شنبه ۲۳ قوس ۱۳۹۶
جلسه عمومی شماره (۲۹ ـ ۷۳۷) دوره شانزدهم تقنینیه:اجندا
جلسه عمومی شماره (۲۹ ـ ۷۳۷) دوره شانزدهم تقنینیه
Document سه شنبه ۳۰ عقرب ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...
اجندا جلسه عمومی شماره (۲۷ ـ ۷۳۷) دوره شانزدهم تقنینیه
جلسه عمومی شماره (۲۷ ـ ۷۳۷) دوره شانزدهم تقنینیه
Document دو شنبه ۲۷ عقرب ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...
جلسه عمومی شماره (۲۶ ـ ۷۳۷) دوره شانزدهم تقنینیه
جلسه عمومی شماره (۲۶ ـ ۷۳۷) دوره شانزدهم تقنینیه
Document دو شنبه ۲۲ عقرب ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...
جلسه عمومی شماره (۲۵ ـ ۷۳۷) دوره شانزدهم تقنینیه
جلسه عمومی شماره (۲۵ ـ ۷۳۷) دوره شانزدهم تقنینیه
Document شنبه ۲۰عقرب ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...
جلسه عمومی شماره (۲۴ ـ ۷۳۷) دوره شانزدهم تقنینیه
جلسه عمومی شماره (۲۴ ـ ۷۳۷) دوره شانزدهم تقنینیه
Document دو شنبه ۲۲ عقرب ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...