صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
اخبار و گزارشاتExpand اخبار و گزارشات
نشرات و لینکهای مفید Expand نشرات و لینکهای مفید
تشکیلات ولسی جرگهExpand تشکیلات ولسی جرگه
سوانحExpand سوانح
طرزالعمل های داخلی Expand طرزالعمل های داخلی
امروز پنج شنبه ۷ ثور ۱۳۹۶
اجـــــــــــــــــــــــــــنډا جلسه عمومی شماره (۱۴ ـ ۶۸۰) دوره شانزدهم تقنینیه
اجـــــــــــــــــــــــــــنډا جلسه عمومی شماره (۱۴ ـ ۶۸۰) دوره شانزدهم تقنینیه
Document دو شنبه ۱۴ حمل ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...
اجـــــــــــــــــــــــــــنډا جلسه عمومی شماره (۱۲ ـ ۶۸۰) دوره شانزدهم تقنینیه
اجـــــــــــــــــــــــــــنډا جلسه عمومی شماره (۱۲ ـ ۶۸۰) دوره شانزدهم تقنینیه
Document چهارشنبه ۹ حمل ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...
اجـــــــــــــــــــــــــــنډا جلسه عمومی شماره (۷ـ ۶۸۰) دوره شانزدهم تقنینیه
اجـــــــــــــــــــــــــــنډا جلسه عمومی شماره (۷ـ ۶۸۰) دوره شانزدهم تقنینیه
Document چهارشنبه ۲۵ حوت ۱۳۹۵ اطلاعات بیشتر...
جـــــــــــــــــــــــــــنډا جلسه عمومی شماره (۶ـ ۶۸۰) دوره شانزدهم تقنینیه
جـــــــــــــــــــــــــــنډا جلسه عمومی شماره (۶ـ ۶۸۰) دوره شانزدهم تقنینیه
Document دو شنبه ۲۳ حوت ۱۳۹۵ اطلاعات بیشتر...
اجـــــــــــــــــــــــــــنډا جلسه عمومی شماره (۵ـ ۶۸۰) دوره شانزدهم تقنینیه
اجـــــــــــــــــــــــــــنډا جلسه عمومی شماره (۵ـ ۶۸۰) دوره شانزدهم تقنینیه
Document یک شنبه ۲۲ حوت ۱۳۹۵ اطلاعات بیشتر...